Βικιπαίδεια για εκπαιδευτικούς

Δραστηριοποιηθείτε στη Βικιπαίδεια και τα Wikidata (8)

Εμπλουτίστε με δεδομένα μερικά αντικείμενα στα Wikidata
Μπορείτε να ξεκινήσετε από ένα λήμμα της Βικιπαίδειας – π.χ. μια βιογραφία.
Αν δεν υπάρχει ήδη, προσθέστε ένα πλαίσιο πληροφοριών στο λήμμα, όπως το Πληροφορίες προσώπου ή το Πόλη, που εμφανίζουν δεδομένα από τα Wikidata χωρίς να συμπληρώσετε τις παραμέτρους μέσα στη Βικιπαίδεια.

Η βασική αρχή για το πως μπορείτε να προσθέσετε κάτι στα Wikidata είναι όπως και στη Βικιπαίδεια: Βλέπω με ποιο τρόπο υπάρχει σε κάτι παρεμφερές και κάνω το ίδιο προσαρμόζοντας τα δεδομένα μου.